Chính sách thanh toán

Quý Khách hàng mua Gói Dịch vụ để sử dụng các nội dung trả phí theo tháng và các nội dung có phí được thông báo cho Quý Khách hàng tại thời điểm đăng ký Dịch vụ VTVCab. VTVCab có quyền điều chỉnh mức Phí Dịch vụ tại từng thời điểm khác nhau, và Phí Dịch vụ mới sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được công bố.

Quý Khách hàng sẽ thanh toán Phí Dịch vụ thông qua Phương Thức Thanh Toán đã đăng ký hoặc được hướng dẫn bởi VTVCab. Quý Khách hàng đồng ý rằng tuỳ thuộc vào thiết bị và/hoặc nền tảng được sử dụng để truy cập Dịch vụ VTVCab, VTVCab có thể yêu cầu các Phương Thức Thanh Toán khác nhau.

Quý Khách hàng có thể dùng các hình thức thanh toán được phép của VTVCab để thanh toán trực tiếp ngay tại thời điểm đăng ký Dịch vụ, Quý Khách hàng có thể thanh toán qua SMS các nhà mạng; Ví điện tử: Momo, ZaloPay, ShopeePay; Thẻ tín dụng hoặc Mobile banking của các ngân hàng thông qua cổng thanh toán VNPay-QR và Napas.

Quý Khách hàng có thể dùng các hình thức thanh toán được phép của VTVCab để thanh toán trực tiếp ngay tại thời điểm đăng ký Dịch vụ, Quý Khách hàng có thể thanh toán qua SMS các nhà mạng; Ví điện tử: Momo, ZaloPay, ShopeePay; Thẻ tín dụng hoặc Mobile banking của các ngân hàng thông qua cổng thanh toán VNPay-QR và Napas. Quý Khách hàng lưu ý: Việc Thanh toán Phí Dịch vụ sẽ được thực hiện tự động đối với các kênh thanh toán có tính năng gia hạn tự động. Bên cạnh đó, khi lần đầu tiên kết nối, Quý Khách hàng cần xác thực liên kết giữa tài khoản VTVCab và đối tác. Để hủy gia hạn tự động, Quý khách vui lòng hủy liên kết tại các ứng dụng Ví điện tử, website www.vtvcab.vn hoặc liên hệ với VTVCab qua hotline: 1900 1515.

Trong trường hợp VTVCab không thể thu Phí Dịch vụ từ Phương Thức Thanh Toán mà Quý Khách hàng đăng ký, VTVCab có thể tạm ngưng việc cung cấp Dịch vụ VTVCab cho đến khi Quý Khách hàng cung cấp/đăng ký một Phương Thức Thanh Toán phù hợp khác.

Quý Khách hàng đồng ý rằng VTVCab có thể uỷ quyền cho một/một số đối tác khác tuỳ theo sự lựa chọn của VTVCab thực hiện việc thu Phí Dịch vụ từ Quý Khách hàng. Quý Khách hàng đồng ý cho phép VTVCab cung cấp cho các đối tác này các thông tin cần thiết về tài khoản và việc sử dụng Dịch vụ VTVCab của Quý Khách hàng để phục vụ việc các đối tác này thay mặt VTVCab thu Phí Dịch vụ từ Quý Khách hàng.

Quý Khách hàng có thể hủy việc sử dụng Gói Dịch vụ theo tháng đã đăng ký vào bất kỳ thời điểm nào. Để hủy dịch vụ, Quý Khách hàng cần gọi điện tổng đài 1900 1515 và cung cấp thông tin cần thiết về tài khoản của Quý Khách hàng. Quý Khách hàng sẽ không bị thu Phí Dịch vụ kể từ kỳ thanh toán kế tiếp nếu như huỷ dịch vụ tối thiểu 01 ngày trước khi bắt đầu kỳ thanh toán kế tiếp.

Quý Khách hàng đồng ý rằng VTVCab sẽ không có trách nhiệm hoàn lại Phí Dịch vụ mà Quý Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp Quý Khách hàng không sử dụng Dịch vụ VTVCab, huỷ Dịch vụ VTVCab hoặc không thể sử dụng được Dịch vụ VTVCab vì bất kỳ lý do gì không do lỗi của VTVCab.