Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuyển dụng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuyển dụng. Hiển thị tất cả bài đăng

25/02/2021

VTVcab Hà Nội - Tuyển dụng NVKD

VTVcab Hà Nội - Tuyển dụng NVKD

Truyền hình Cáp Việt Nam tuyển dụng nhân viên kinh doanh, Telesale chăm sóc và khai thác khách hàng sử dụng dịch vụ Truyền hình Cáp, đầu thu...

VTVCab Hà Nội - Tuyển dụng Kỹ thuật viên

VTVCab Hà Nội - Tuyển dụng Kỹ thuật viên

Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh 1 tuyển dụng 5 kỹ thuật viên làm việc tại Hà Nội. Cụ thể như sau 1. Vị trí tuyển dụng - Kỹ thuật viê...