Hiển thị các bài đăng có nhãn VTVcab 22. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VTVcab 22. Hiển thị tất cả bài đăng

26/04/2020

VTVcab trực tiếp các chương trình dạy học trên đa nền tảng

VTVcab trực tiếp các chương trình dạy học trên đa nền tảng

Trong bối cảnh cả nước hướng đến cuộc cách mạng 4.0, việc áp dụng công nghệ hiện đại vào giáo dục ngày càng được chú trọng. Song song với đó...